Zapraszamy do zapoznania się z dostępną paletą i rodzajami materiałów.

Kolorystyka jest jedynie przybliżoną reprezentacją rzeczywistych barw materiałów wykończeniowych. Dlatego też w miarę możliwości zapraszamy Państwa do naszej pracowni w celu określenia kolorystyki produktu końcowego.

Klienci elektroniczni mogą wysłać prośbę o wysłanie zdjęć poszczególnych skór i materiałów wykończeniowych jeśli te na stronie www nie będą wystarczające.

Uwaga! Rozbieżności kolorystyczne między materiałem rzeczywistym, a jego ilustracją na stronie www to rzecz naturalna. Dlatego też reklamacje kolorystyki wybranej na podstawie palety ze strony nie będą uwzględniane.